Nová bezpečnostní pravidla na letištích

Ačkoliv je cestování většinou příjemnou zábavou, je nutné při něm dodržovat určitá pravidla, aby se prázdniny neproměnily v nepříjemnou zkušenost. Měli byste brát zřetel především na bezpečnostní pravidla, která jsou spojena hlavně s druhem a množstvím přepravovaných předmětů. O jaké předměty se konkrétně jedná, se můžete dozvědět na webových stránkách daného letiště. V posledních letech byla pravidla na letištích ještě zpřísněna. Příčinou je zvýšené riziko použití tekutých výbušnin pachateli trestných činů.

Co zahrnují nová bezpečnostní pravidla

Evropská unie vyhlásila od roku 2006 nová bezpečnostní pravidla, která platí do odvolání a vztahují se na všechna letiště členských zemí EU. Tato pravidla omezují množství tekutin, které si s sebou můžete vzít do letadla, týká se to těch tekutin, které chcete mít u sebe nebo v příručním zavazadle. Tato pravidla nejsou spojena s odbavovanými zavazadly. Jestliže chcete vstoupit na palubu letadla, je zakázáno vzít si s sebou větší množství tekutin, které přesahuje objem 100 ml. Tekutiny je nutné přepravovat v malém balení a všechna tato balení musí být uschována v průhledném sáčku, ten musí být uzavřen, jeho obsah musí dosahovat maximálně 1 litr na osobu.

Co zahrnuje pojem tekutiny

Jestliže hovoříme o tekutinách, jejichž přeprava je omezena jistými pravidly, jedná se například o vody a všechny druhy nápojů, dále mezi tekutiny zařazujeme polévky, sirupy a krémy, dále také pleťová mléka a oleje. Mezi tekutiny patří také parfémy a spreje, gely včetně těch sprchových, týká se to i šampónů. Pravidla se vztahují také na nádoby pod tlakem, týkají se rovněž všech pěn na holení, tužidel, deodorantů, past včetně těch zubních, směsí materiálů tuhých i tekutých. Pravidla se vztahují i na všechny ostatní materiály s podobným složením.

Jak probíhá kontrola

Všechny tekutiny, které s sebou při vašem cestování povezete, musí projít bezpečnostní kontrolou. Musíte ukázat sáček, který obsahuje nádoby s tekutinami, dále je potřeba, abyste si sundali kabáty a svetry či saka. Dále z příručního zavazadla, pokud jej budete u sebe mít, musíte vyjmout notebook a další elektroniku o podobných rozměrech. Tekutiny, které si s sebou můžete vzít, musí být v uzavíratelném sáčku, dále jsou povoleny nápoje či další podobné tekutiny, které si zakoupíte v prostoru za pasovou kontrolou. Mějte ale na paměti, že tyto lahve smíte otevřít až po průchodu pasovou kontrolou, tyto tekutiny jsou opět uzavřeny v sáčcích. Nezapomínejte na to, že s sebou máte příruční zavazadlo, v tom můžete vézt například léky a přípravky k dietě či dětskou stravu, které jsou pro vás během letu letadlem nezbytné. Nezapomeňte se ovšem informovat, že řada předmětů je při přepravování zakázána, seznam těch, které jsou nepovolené, si můžete přečíst na informační tabuli na letišti, můžete se informovat rovněž na webových stránkách letiště.