Reklamace zavazadel

Cestování letadlem má velkou spoustu výhod a jedná se o jeden z nejpohodlnějších způsobů přepravy. Při létání letadlem ovšem mohou vzniknout nečekané komplikace, které vám cestování mohou znepříjemnit. Častým problémem, který musí cestující řešit, je reklamace zavazadel. V případě, že v pořádku doletíte do cílové destinace a zjistíte, že s vašimi zavazadly je něco v nepořádku, je dobré vědět, jak se v takovou situaci zachovat a co udělat pro vyřešení dané situace. V případě, že je vaše zavazadlo poškozené, nejprve jej nechte prohlédnout kompetentního pracovníka a informujte se, jakým způsobem je nyní vhodné pokračovat, aby byl problém vyřešen. Jednou z možností je bezplatná oprava poškození u smluvní opravny.

Co dělat při problému

Ať už chceme nebo ne, komplikací spojených se zavazadly mlže během cestování vyvstat celá řada. Může se stát, že zavazadlo se k vám dostane v poškozeném stavu nebo se k vám nemusí dostat vůbec. Když se vám toto přihodí, nejprve je dobré obrátit se k pracovníkovi na přepážce pro reklamaci zavazadel, anglický název přepážky je Lostbaggage/luggage. Pracovník vás požádá, abyste popsali své zavazadlo, bude třeba popsat typ, velikost i barvu zavazadla. Dále bude potřeba odevzdat útržek zavazadlového lístku, který je předkládán cestujícímu spolu s palubní vstupenkou ještě před odletem.  Poté bude potřeba sepsat protokol, dostanete také k dispozici telefonní číslo, kde vám poskytnou v případě potřeby veškeré informace. V případě, že se vaše zavazadlo najde, vás toto číslo bude okamžitě informovat a zavazadlo vám doručí na uvedenou adresu. Zejména u nízkonákladových leteckých společností je o tomto dobré se informovat. Může se totiž stát, že zrovna vaše letecká společnost všechny služby neposkytuje a v případě zpoždění vám zavazadlo nedoručí a budete si pro něj muset dojet na letiště.

Co při problému nedělat

Ztráta zavazadla je určitě nepříjemná, nemá ovšem cenu propadat kvůli tomu panice, nic totiž není ztraceno. Zavazadla bývají většinou zpožděná, ale majiteli se vrátí, tento problém se týká přibližně 98% všech zpožděných zavazadel. Zavazadla mohou být odeslána již při dalším letu, takže do několika hodin je po problému. Ztráta zavazadel je spíše výjimečnou situací, stane se pouze minimálně. V případě, že k tomu opravdu dojde, má letecká společnost vám ztracené zavazadlo finančně uhradit. I v případě, že zpoždění zavazadel je příliš dlouhé, vám může být leteckou společností vyplacena náhrada, týká se to zpoždění, která překročí 24 hodin. Jestliže budete na zavazadla několik hodin čekat a budete si potřebovat zakoupit během čekání např, nutné hygienické potřeby, určitě si zachovejte všechny účtenky a nevyhazujte je, protože vám později mohou být proplaceny. V případě komplikací je rozhodně na místě zachovat chladnou hlavu, panika vám pravděpodobně nebude nic platná. Hlavně po zjištění problému se zavazadly na nic nečekejte a řešení situace neodkládejte, protože čím dříve problém oznámíte, tím je větší šance, že na vaši reklamaci bude někdo brát zřetel.